THÔNG TIN TÀI KHOẢN

  • Người nhận: Nguyễn Minh Kế
  • Ngân hàng: Vietcombank – CN
  • Số tài khoản: 9975152816

Khi chuyển khoản xong quý khách vui lòng liên hệ hotline 097 515 2816 để xác nhận thông tin!