Mọi lời mời liên hệ hợp tác, vui lòng liên hệ

  • Mr Nguyễn Minh Kế
  • Số điện thoại: 097 515 2816
  • Email: kenm@schmidtmarketing.com
  • Địa chỉ : 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội